مرور برچسب

خانوار یارانه‌بگیر

وام یک میلیونی به پولدارها هم می‌رسد!؟

با طرح اعطای اعتبار یک میلیون تومانی به 23 میلیون خانوار یارانه‌بگیر، شرایطی فراهم شده که به کل جمعیت 78 میلیونی یارانه‌بگیر که حداقل 18 میلیون آن در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند نیز این تسهیلات اختصاص پیدا کند؛ آن هم در شرایطی که در…