مرور برچسب

خدمات الکترونیکی

الکترونیکی شدن خدمات دولتی به کجا رسید؟

با الکترونیکی شدن خدماتی مانند نقل و انتقال املاک مسکونی، ثبت‌نام سجام و خدمت یکپارچه استعلام شبا، اکنون حذف دفترچه بیمه، مالیات بر ارث و یکپارچه‌سازی قبوض در انتظار نوبت برای الکترونیکی شدن قرار دارند. «دولت همراه» راه‌اندازی شده تا با…