مرور برچسب

خدمات بانک ملت

انعقاد تفاهمنامه میان بانک ملت و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

بانک ملت و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با هدف افزایش سطح تعاملات، تفاهمنامه همکاری امضا کردند. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و حسین…

روش پرداخت‌ خودکار قبوض و شارژ با سامانه “بانک پرداخت” بانک ملت

بانک ملت با فراهم آوردن خدمات موجود در سامانه های بانکداری الکترونیک و همچنین برنامه‌ریزی انجام شده جهت بهبود فرآیند سرویس‌ها و افزودن خدمات با ارزش افزوده ی بیشتر، خدمت «بانک پرداخت» در سامانه‌های بانکداری اینترنتی، همراه بانک ملت،…