مرور برچسب

خدمات بدون کارت

اینوگرافیک/ روش برداشت وجه بدون کارت از خودپردازهای بانک تجارت

حتماً برای شما هم اتفاق افتاده که  کارت بانکی خود را به همراه نداشته باشید. اما اگر مشتری بانک تجارت هستید اصلا جای نگرانی نیست. خدمات بدون کارت بانک تجارت این امکان را فراهم کرده است تا بدون در اختیار داشتن کارت بانکی به راحتی از…