مرور برچسب

خدمات بورس

سه قابلیت جدید به سایت بورس اضافه شد

نقشه بازار"، "ورود پول حقیقی" و "تحلیل تکنیکال" امکانات تازه‌ای است که در  سایت کاربردی tsetmc  قابل نمایش است. نقشه بازار، اطلاعات مختلف شرکت‌های مختلف بورسی از قبیل صنعت، نماد، نام ، قیمت پایانی ، آخرین معامله ، تعداد، حجم، ارزش…