مرور برچسب

خدمات بین‌المللی پرداخت

چرا شرکت‌های پرداخت ایرانی نمی‌توانند خدمات بین‌المللی ارائه کنند؟

حمید اسلامی منوچهری؛ «شاپرک» در اسفند ماه سال 1389 از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. این شرکت در قالب شخصیتی حقوقی توسط شرکت ملی انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی تشکیل شد. عمده سهام شرکت شاپرک به بانک‌های دولتی و خصوصی…