مرور برچسب

خدمات سامانه سبای بانک ملی

همه چیز درباره سبا؛ سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی

براى تسهیل در انجام امور بانکى و همچنین کاهش حجم مراجعات به شعب، با استفاده از سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی (سبا) مشتریان بانک ملی که داراى حساب متمرکز هستند مى‌توانند برخى از عملیات بانکى خود را بدون مراجعه به شعبه و از طریق اتصال به…