مرور برچسب

خدمات غیر حضوری بانک حکمت ایرانیان

دریافت شماره شبا و شماره حساب بانک حکمت ایرانیان

بانک حکمت ایرانیان، این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده تا بتوانند دو کار زیر را به راحتی انجام دهند: دریافت شبا از طریق شماره حساب دریافت شماره حساب از طریق شبا جهت دریافت شماره شبا و یا شماره حساب بانک حکمت ایرانیان، بر…