مرور برچسب

خدمات غیر حضوری بانک سینا

نشانی ورود به اینترنت بانک سینا تغییر کرد

به منظور تسهیل عملیات بانکی و امنیت بیشتر کاربران، نشانی ورود به صفحه اینترنتی بانک سینا به https://ib.sinabank.ir تغییر پیدا کرد. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، نشانی ورود به اینترنت بانک سینا تغییر کرده است. بنابراین به منظور پیشگیری…

روش دسترسی به اینترنت بانک همراه سینا بدون نیاز به کامپیوتر

اینترنت بانک همراه سینا این امکان را فراهم کرده است تا مشتریان 24 ساعته بدون نیاز به حضور فیزیکی بدون نیاز به استفاده از کامپیوتر و با اطمینان عملیات بانکی خود را انجام دهند. خدمات اینترنت بانک همراه سینا بانک سینا، امکان دسترسی به بسیاری…