مرور برچسب

خدمات کیوسک غیرنقدی بانک انصار

کیوسک غیرنقدی (Cashless ATM) بانک انصار چه خدماتی دارد؟

کیوسک غیرنقدی بانک انصار، تمام انتظارات مشتریان از دستگاه خودپرداز و خدمات سلف ‌سرویس بانکی را به‌ جز دریافت و پرداخت وجه نقد، برآورده می‌کند و با توجه به طراحی آن برای پرداخت قبوض و انجام تراکنش‌های بانکداری الکترونیک مانند انتقال وجه…