مرور برچسب

خریدوفروش گواهی سپرده سکه

اشتباه حذف آتی سکه را در گواهی سکه تکرار نکنید

ولید هلالات، تحلیلگر بازارهای مالی، با تاکید بر اینکه مولفه های مختلفی در طول زمان روی بازارها تاثیرگذار هستند؛ بیان کرد: اقتصاد، ترازویی هزار کفه است که تحولات در یک کفه بر روی تمام کفه های دیگر اثر دارد، هرچند که در مطالعات اقتصادی،…