مرور برچسب

خرید سهام از طریق درگاه‌های بانک ملت

خرید سهام از طریق اپلیکیشن سکه و درگاه‌های بانک ملت

متقاضیان پذیره‏‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) «واسطه‌گری مالی یکم» می‌توانند از روز 14 اردیبهشت‌ماه جاری از طریق اپلیکیشن سکه، سایت بانک ،اینترنت بانک، همراه بانک ،همراه پلاس بانک ملت، برای خرید سهام تا سقف…