مرور برچسب

خرید و فروش الکترونیکی ارز

امکان معاملات الکترونیکی ارز با اپلیکیشن کانون صرافان / اجرا در صورت موافقت بانک مرکزی

رئیس شورای عالی کانون صرافان با اشاره به راه‌اندازی اپلیکیشن کانون صرافان، گفت: اپلیکیشن این امکان را دارد که بستر انجام این معاملات را فراهم کند و اگر بحث تحویل ارز نهایی شود، امکان خرید و فروش الکترونیکی ارز فراهم خواهد شد. کامران…