مرور برچسب

خسارات اقتصادی شیوع کرونا

ویروس کرونا چند میلیون نفر را فقیر می‌کند؟

مطالعه آکسفام در رابطه با تاثیر کرونا بر خط فقر نشان می‌دهد که اگر 20 درصد درآمد افراد به دلیل رکود ناشی از همه‌گیری کرونا کاهش یابد، در خاورمیانه حدود 45 میلیون نفر زیر خط فقر خواهند رفت. رکود ناشی از همه‌گیری کرونا در یکی از…

کنترل ویروس کرونا پیش شرط نجات مشاغل است

رؤسای صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی بهداشت با رد برخی اظهارات مبنی بر اینکه بین نجات جان مردم و نجات مشاغل یکی را باید انتخاب کرد اعلام کردند که کنترل ویروس کرونا پیش شرط نجات مشاغل است. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی…

آثار اقتصادی و اجتماعی کرونا 3 ماه دیگر مشخص می‌شود

به گفته نایب رئیس اتاق اصناف ایران در راستای حمایت از صنوف به ویژه کسبه خرد توافقات قابل قبولی صورت گرفته است که امید می‌رود در زمان اجرا سلیقه شخصی دخیل نشود. ابراهیم درستی، در رابطه با شرایط وام‌های بانکی و حق بیمه واحدهای صنفی در…