مرور برچسب

خسارات دو هفته‌ای قطعی اینترنت

قطعی دو هفته‌ای اینترنت در سال 98 چه تاثیری بر کسب‌وکارهای اینترنتی گذاشت؟

قطعی دو هفته‌ای اینترنت در آبان 1398 خسارات زیادی به کسب‌وکارها وارد کرد که از کاهش 30 درصدی فروش کسب‌وکارهای شناخته‌شده تا کاهش بیش از 80 درصدی فروش در کسب‌وکارهای متوسط و کوچک اینترنتی را شامل می‌شد.  سالی که گذشت، برای کسب‌وکارهای…