مرور برچسب

خسارت اتومبیل

شماره 1401 را بگیرید، خسارت اتومبیل دریافت کنید

بیمه دانا با شرکت ارزیابی ایرانیان پوشش در حوزه خسارت اتومبیل قرارداد همکاری امضا کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، رامین پاشافر رئیس شعبه غدیر کرج اعلام کرد: با همکاری سرپرستی منطقه 9، مدیریت بیمه های اتومبیل و به ویژه اداره ارزیابی…