مرور برچسب

خسارت بیمه شخص ثالث

عدم انطباق مشخصات راننده و بیمه‌گذار مانع دریافت خسارت بیمه شخص ثالث می‌شود؟

اداره کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی طی بخشنامه‌ای بر عدم تاثیرگذاری انطباق مشخصات راننده، بیمه گذار و راننده مسبب حادثه در هنگام دریافت خسارت بیمه شخص ثالث تاکید کرد. روابط عمومی بیمه مرکزی اعلام کرد: بر اساس بخشنامه…