مرور برچسب

خط فقر

خط فقر چند میلیون تومان شد؟

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: باتوجه به برآورد حدود 10میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده 4 نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به راحتی میتوان اثبات نمود که کارگران در فقر مطلق بسر میبرند.…

ویروس کرونا چند میلیون نفر را فقیر می‌کند؟

مطالعه آکسفام در رابطه با تاثیر کرونا بر خط فقر نشان می‌دهد که اگر 20 درصد درآمد افراد به دلیل رکود ناشی از همه‌گیری کرونا کاهش یابد، در خاورمیانه حدود 45 میلیون نفر زیر خط فقر خواهند رفت. رکود ناشی از همه‌گیری کرونا در یکی از…

خط فقر در کلان شهرها چقدر است؟

شیوع کرونا ویروس بر همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...کشورهای درگیر این ویروس تاثیر می‌گذارد که برخی از این تاثیرات بلافاصله، کوتاه‌مدت یا میان مدت هستند. حیدر مستخدمین حسینی معتقد است که وام یک میلیونی از محل…