معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

خوددریافت‌ پاسارگاد

واریز وجه نقد از طریق دستگاه‌های «خودپرداز-خود دریافت» در شعبه‌های بانک‌ پاسارگاد

بانک‌ پاسارگاد، جهت رفاه حال مشتریان و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق اسکناس، امکان واریز وجه نقد را با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز-خود دریافت‌ پاسارگاد در 26 شعبه‌ خود فراهم کرد. دستگاه‌های خودپرداز-خود دریافت‌ پاسارگاد به…