یکشنبه، 10 اسفند 1399

برچسب: خودگران‌های بانک دی

از خودگردان شدن شعب تا دیجیتالی شدن خدمات بانک دی

امروزه از طرفی حرکت به سمت بانکداری دیجیتال برای بقا و رقابت با فین‌تک‌ها و بانک‌های چابک ضروری است. از طرف دیگر با شیوع...

آخرین مطالب