مرور برچسب

درآمدهای مالیاتی

پیشنهاد درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از تراکنش‌های بانکی در بودجه 1400

مرکز پژوهش‌‌های مجلس پیشنهاد داد، در صورت وضع عوارض هزار تومانی و یا 5 هزار تومانی برای تراکنش‌های 10 میلیون تومان به بالا به ترتیب 4 هزار میلیارد تومان و 20 هزار میلیارد تومان درآمد در سال حاصل می‌شود.  یکی از راه‌های درآمدی در لایحه…

تراکنش‌های بانکی بالای 5 میلیارد تومان در سال مشمول مالیات می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اطلاعات تراکنش‌های بانکی صاحبان حساب‌هایی که پنج میلیارد تومان به بالا در سال گردش مالی دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و با اطلاعات به دست آمده از این طریق، به دنبال فعالیت‌هایی می‌رویم که موجب این گردش…

تشریح رسیدگی به تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات

معاون سازمان امور مالیاتی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات را تشریح کرد. محمود علیزاده با اشاره به نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی برای سال 99، اظهار داشت: دو موضوع در این زمینه وجود دارد؛ 1- مربوط به رسیدگی های قبل از سال 95…