مرور برچسب

درگیری در شعبه بانک رفاه

حواشی فیلم منتشر شده از درگیری در شعبه بانک رفاه

مدیر روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در خصوص فیلم منتشر شده در فضای مجازی درباره یکی از شعب این بانک با بیان اینکه این فیلم مربوط به سال گذشته است، گفت: برای رئیس شعبه پرونده تشکیل و در نهایت اخراج شد.