معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

دریافت رمز دوم پویای بانک رفاه

روش فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویای بانک رفاه + فیلم آموزشی

دارندگان رفاه کارت می توانند با مراجعه به دستگاه های خود پرداز بانک رفاه در سراسر کشور و تأیید شماره تلفن همراه مربوط به کارت، به یکی از روشهای ذیل سرویس رمز دوم پویای کارت را فعال نمایند.