مرور برچسب

دریافت چک موردی از بانک توسعه تعاون

امکان دریافت چک موردی در شعب بانک توسعه تعاون فراهم می‌شود

امکان دریافت چک موردی برای مشتریان فاقد دسته چک در شعب بانک توسعه تعاون فراهم می شودمشتریان دارای حساب جاری فاقد دسته‌چک از مردادماه ۱۴۰۰ می‌توانند با مراجعه به شعب بانک توسعه تعاون چک موردی دریافت و صادر کنند.