مرور برچسب

دستگاههای ماینر

دستگاه‌های ماینر به خانه‌ها رسیده

سخنگوی صنعت برق گفت: امروزه متداول شده که دستگاه‌های ماینر به خانه‌ها رسیده که نه تنها کارایی ندارند و استفاده‌کنندگان از آن سودی حاصل نمی‌کنند بلکه مصرف برق بالایی دارد و به زودی نیز از رده خارج می‌شوند ضمن اینکه برای همسایگان نیز خسارت به…