معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

دستگاه‌های نوبت‌دهی بانک پاسارگاد

تجهیز شعبه‌های بانک ‌پاسارگاد به دستگاه‌های نوبت‌دهی هوشمند

گسترش ویروس کرونا، قدرت انتقال بالای آن و ماندگاری این ویروس بر روی سطوح، از جمله دغدغه‌هایی است که این روزها با آن مواجه هستیم. دستگاه­‌های اخذ نوبت در شعبه‌ بانک‌ها از جمله سطوحی هستند که به دلیل لمس مستمر توسط مشتریان و نحوه کارکرد…