مرور برچسب

دولت الکترونیک

استعلام‌ های بین دستگاهی از ۳ میلیارد تراکنش عبور کرد

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه استعلام‌های بین‌دستگاهی از سه میلیارد و ۲۱۴ میلیون تراکنش فراتر رفته است، گفت: بر اساس آخرین آمار، اکنون ۷۰ دستگاه برای سرویس‌دهی و ۲۱۴ دستگاه به‌عنوان سرویس‌گیرنده به طرح دولت…