مرور برچسب

رسیدهای دیجیتالی

جای خالی تراکنش‌های آفلاین و رسیدهای دیجیتالی

عبدالحمید منصوری: در نظام پرداخت ایران، از سیستم آفلاین استقبال نشده و به همین دلیل شبکه پرداخت ما با هزینه سنگین درگیر شده است و تا زمانی که شبکه آنلاین در کشور وجود دارد، کیف پول در ایران فراگیر نمی‌شود.