مرور برچسب

رسیدگی به تراکنش‌های بانکی

تشریح رسیدگی به تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات

معاون سازمان امور مالیاتی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات را تشریح کرد. محمود علیزاده با اشاره به نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی برای سال 99، اظهار داشت: دو موضوع در این زمینه وجود دارد؛ 1- مربوط به رسیدگی های قبل از سال 95…

نحوه بررسی و رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های مشکوک بانکی مشخص شد

رئیس سازمان مالیاتی کشور، بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه امید علی پارسا، رئیس کل سازمان مالیاتی، نحوه بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور مشخص شد. بخشنامه نحوه بررسی و…

پولشویی و فرار مالیاتی با اطلاعات حساب‌های بانکی رصد می‌شود

امراله عابدی در مورد اهداف تهیه دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی برای رسیدگی به مالیات و فرار مالیاتی اظهارداشت: در راستای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی، قانون‌گذار طی تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و…