پنجشنبه، 9 بهمن 1399

برچسب: رمز دوم پویای بانک رفاه

دریافت رمز دوم پویای بانک رفاه با موبایل بانک

دریافت رمز دوم پویای کارت از طریق پیامک در سامانه موبایل...

امکان دریافت رمز دوم پویا (یکبار مصرف) کارت از طریق پیامک در تراکنش‌های انتقال وجه کارت به کارت سامانه موبایل بانک رفاه برای سیستم...
روش فعالسازی و دریافت رمز دوم پویای بانک رفاه + فیلم آموزشی

روش فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویای بانک رفاه + فیلم...

دارندگان رفاه کارت می توانند با مراجعه به دستگاه های خود پرداز بانک رفاه در سراسر کشور و تأیید شماره تلفن همراه مربوط به کارت، به یکی از روشهای ذیل سرویس رمز دوم پویای کارت را فعال نمایند.

آخرین مطالب