معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

سامانه هدف بانک آینده

سامانه هدف بانک آینده چیست و چطور کار می‌کند؟

امروزه و با فراگیر شدن استفاده از ابزارهای نوین پرداخت، صورتحساب بانکی مشتریان نشان دهنده‌‌ بخش مهمی از سبک زندگی آن‌‌ها است. سامانه‌‌ هدف بانک آینده با ثبت اتوماتیک تراکنش‌های هزینه و درآمد و ارائه گزارش‌های تحلیلی دقیق به مدیریت دخل و خرج…