معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

سرویس سام بانک سینا

کارپوشه اینترنتی مشتریان حقوقی بانک سینا (سام)

سرویس سام در اینترنت بانک سینا جهت ارائه به مشتریان حقوقی و یا مشتریان حقیقی مشترک که دارای شرایط برداشت (شرایط سپرده جدید) می‌باشند به کار می‌رود و انجام عملیات انتقال وجه مطابق با شرایط اعمال شده در بانک سینا و با تأیید کلیه امضاء داران…