معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

سرویس پرداخت عوارض اپلیکیشن آپ

همه چیز درباره سرویس پرداخت عوارض اپلیکیشن آپ

دو سالی می‌شود که پرداخت عوارض بعضی از آزادراه‌‌های مهم کشور به صورت الکترونیکی شده است و برای پرداخت عوارض دیگر نیاز به توقف نست. از ابتدای اجرای این طرح، اپلیکیشن‌های مختلف از جمله آپ سرویس پرداخت عوارض آزادراه‌ها را به اپلیکیشن خود اضافه…