مرور برچسب

سرویس پیامکی بانک‌ها

افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها با توجه به هزینه‌های مخابراتی

بانک‌های دولتی براساس تعرفه و موافقتی که از سال گذشته درباره افزایش نرخ سرویس پیامکی از ۱۰ به ۱۵ هزار تومان صورت گرفته است، تاکنون نیز مبتنی بر این نرخ عمل می‌کنند و این تعرفه همچنان به قوت خود باقی است.

هزینه سرویس پیامکی برخی بانک‌ها ۳۰ هزار تومان شد

درحالی هزینه سرویس پیامک‌ها بانک‌ها سال قبل به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته بود که به تازگی برخی بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود از افزایش این رقم به ۳۰ هزار تومان خبر می‌دهند.

راهکار ایجاد عدالت در پرداخت کارمزد پیامک بانکی چیست؟

هرچند ابهاماتی برای مجوز افزایش 50درصدی سرویس پیامکی بانک‌ها وجود دارد ولی باید توجه داشت که اگر نیمی از حدود 500 میلیون حساب بانکی 15 هزار تومان را پرداخت کنند، درآمد بانک‌ها حدود 3هزار و 750 میلیاردتومان یعنی 2 برابر هزینه‌شان می‌شود.…