مرور برچسب

سمات

امکان نظارت بر همه تسهیلات اعطایی بانک‌ها با سامانه سمات

با راه‌اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات، موسوم به سمات، امکان نظارت بر تک تک تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مشتریان برای بانک مرکزی قابل رصد و نظارت خواهد بود.