شنبه، 4 بهمن 1399

برچسب: سوء اثر چک برگشتی

چگونه سوء اثر چک برگشتی به صورت غیرقانونی رفع می‌شود؟

با وجود رسانه ای شدن شیوه کار متخلفان در زمینه رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی، هم‌چنان بازار این تخلفات داغ است. پیگیری نشدن...
رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی

عدم وجود مشخصات دارنده چک، علت رفع غیرقانونی سوء اثر چک...

داغ شدن بازار سیاه رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی که عموما ناشی از مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در...
برگشت زدن چک‌

بانک‌ها موظف به برگشت زدن چک‌ها شدند

با توجه به تسهیلاتی که بانک مرکزی برای دوره شیوع کرونا در نظر گرفته، برخی بانک‌ها در صدور گواهی عدم پرداخت چک‌های برگشتی دچار...

آخرین مطالب