مرور برچسب

سودپرایز بانک ملت

سپرده‌گذاران بانک ملت تا ۳.۳ درصد سود بیشتر دریافت کردند

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، سود سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت علی الحساب بوده و بانک در صورت عملکرد موفق و سودآور مبلغی را تحت عنوان سود قطعی، افزون بر سود علی الحساب سپرده به مشتریان پرداخت…