مرور برچسب

سود بورسی

دریافت سود بورسی در ازای جان!

هرچه کرونا بیشتر جان می‌گیرد، صف ها طویل تر می شود، انگار نه انگار سامانه ای برای پرداخت سود مجامع به صورت الکترونیکی وجود دارد که شرکت ها برای پرداخت سودهای ناچیز در روزهای جولان کرونا در کشور، سهامداران را به زیر سقف بانک ها می کشانند.