مرور برچسب

سوپرمارکت مالی

تاسیس زنجیره سوپر مارکت‌های مالی برای قرن جدید در بانک صادرات

مدیرعامل بانک صادرات ایران از برنامه‌ریزی و آمادگی این بانک برای جهشی بزرگتر خبر داد و گفت: بانک صادرات ایران در پی خلق سود و دارایی و ارزش افزوده است و تلاش خواهیم کرد تا همچنان در اوج بماند.