مرور برچسب

سپرده‌های بانکی

انبار باروت سپرده‌های جاری

تازه ترین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد که در شش ماه امسال، پایه پولی به عنوان یک متغیر مهم در رشد قیمت ها تا حد زیادی کنترل شده، اما نقدینگی همچنان فعال باقی مانده است. از سوی دیگر همزمان با افزایش نرخ تورم نقطه ای از…

سپرده‌های بانکی چند درصد افزایش پیدا کرد؟ + جدول

آمارهای بانک مرکزی از افزایش 27.5 درصدی مانده سپرده‌ها و 24.3 درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان بهمن ماه 98 نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد. افزایش سپرده‌های بانکی به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل…

اثرات تبدیل سود روزشمار به ماه شمار بر ترکیب سپرده‌های بانکی + جدول

آذر ماه سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی برای تبدیل سود روزشمار به ماه شمار را تصویب کرد. اجرای این مصوبه از دی ماه در دستور بانک ها قرار گرفت. بر اساس این مصوبه سود براساس حداقل موجودی سپرده‌گذار در یک ماه محاسبه و…