مرور برچسب

سپرده بانکی

مهاجرت چشمگیر پول از سپرده‌های بانکی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: نرخ سود منطقی باید 3 درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده گذار با صرفه و جذاب باشد.

چهار مزیت کاهش سپرده قانونی

در وضعیت رکود اقتصادی نرخ سپرده قانونی را کاهش می‌دهند تا بخش بانکی اعتبارات بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی و بخش سرمایه در گردش قرار دهند و در دوره رونق تجاری، نرخ سپرده قانونی را افزایش می‌دهند تا از شدت رونق اقتصادی کاسته شود.