مرور برچسب

سیاست‌های پولی

بانک مرکزی را گرفتار بازی‌های سیاسی نکنید

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مجموعه تحلیل‌ها در نهایت باید به بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی کمک کند تا در نهایت عملکرد مناسبی ثبت کند. گرفتار کردن بانک مرکزی در بازی‌های سیاسی و حاشیه های غیر ضروری به اقتصاد ایران کمکی نمی‌کند.