مرور برچسب

شرایط دریافت وام کرونا

کسی که ۱۴ ماه کار نکرده چه طور قسط وام بپردازد؟

به اعتقاد یک مقام کارگری برای آنکه استقبال بیشتری از وام کرونا صورت می گرفت، باید درصد بهره وام پایین می آمد، شرایط دریافت آن آسان تر می شد و بانک‌ها همراهی و حمایت بیشتری از خود نشان می دادند.