مرور برچسب

شرکت ایران کیش

CLOSED LOOP تجربه خوب همکاری ایران کیش و ایساکو

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در فراهم آوردن بسترهای closed loop آمادگی کامل دارد تا شبکه دارندگان کارت و پذیرندگان انحصاری را طراحی و اجرا کرده و سیاست های متنوع سازمان ها را در این بخش با انعطاف بالا پیاده سازی کند.