معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

شماره شبای بانک سرمایه

تبدیل شماره حساب و قرارداد تسهیلاتی بانک سرمایه به شماره شبا

بانک سرمایه، این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده تا بتوانند 3 کار زیر را به راحتی انجام دهند؛ دریافت شبا از طریق شماره حساب/ قرارداد تسهیلات سرمایه دریافت شبا از طریق شماره کارت سرمایه دریافت شماره حساب/قرارداد تسهیلات از طریق شبا…