پنجشنبه، 23 مرداد 1399

برچسب: شوک ارزی سال ۹۱

آثار شوک ارزی سال ۹۷

نمودار / آثار شوک ارزی سال ۹۷ بر جهش هزینه خانوار...

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، آثار شوک ارزی سال ۹۷ بر جهش هزینه خانوار، بیشتر از آثار شوک ارزی سال ۹۱ بر جهش این...

آخرین مطالب

عصربانک پلاس