مرور برچسب

صرافی رمز ارز

درخواست سرمایه‌ گذاران کریپتولند برای تسریع در رسیدگی به پرونده این صرافی

جمعی از افرادی که در صرافی کریپتولند سرمایه‌گذاری کرده بودند با راه‌اندازی کارزاری از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده‌اند روند رسیدگی به پرونده این صرافی را تسریع کند.