مرور برچسب

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

معامله برخط یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

با ابلاغ دستورالعمل اجرایی دریافت و ارسال برخط درخواست‌های صدور و ابطال واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بدون حضور در شعب بانک‌ها و به صورت آنلاین برای سرمایه‌گذاران میسر شد.