مرور برچسب

صورتحساب الکترونیکی

صورتحساب الکترونیکی چیست؟

طبق قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شرکت‏ های دولتی و سایر دستگاه ‏های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از اول دی‌ماه ملزم به رعایت قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورت حساب الکترونیکی هستند.

الزام شرکت‌های بورسی به صدور صورتحساب الکترونیکی

معاون مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اول آبان‌ماه ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین گروه فراخوان شده، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

کدام فعالان اقتصادی باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند؟

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شرکت‌های پذیرش شده در بورس و فرابورس نخستین گروهی هستند که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باید نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند.