معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

صورتحساب بانک پارسیان

دریافت صورتحساب بانک پارسیان در پست الکترونیکی

دریافت صورتحساب از پست الکترونیکی یا همان سیستم E-mail Message System) EMS) یکی از سیستم های اطلاع رسانی بانک پارسیان می باشد که به شما این امکان را می دهد تا از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) خود انواع گزارشات مربوط به صورتحساب و تراکنش های…